Печать

Проект «Болгарский логистический коридор (Азия-порт Варна-Центральная Европа)» - ворота ЕС на Национальной ассоциации «Кластерная Черноморская Экономическая Зона» включен для реализации до 2027 года в Комплексную Территориальную Стратегию Развития Северо-Восточного Региона (СВО) Болгарии

30.07.2020 15:14

"Това е напълно заслужен резултат от многогодишна борба, много голямо упорство, мащабна неоценима експертна помощ на експерти от РЕМТЕСТРОЙ ГРУП, настоятелно и последователно убеждаване на много общини и области с години от експерти на клъстер КЧИЗ, и в резултат получена мащабна подкрепа от 7 общини и 5 области в цел икономическо развитие на цяла Североизточна България от нов път!” Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ "КЧИЗ". <допълнителна информация>